ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΟΡΑΤΗ ΟΜΟΦΟΒΙΑ

Ημερομηνία Έναρξης: 01/12/2022 - Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/09/2023
Συντονιστής Πακέτου Εργασίας 02

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Να δημιουργήσει μια κοινότητα μεταξύ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο έργο, στο πλαίσιο της οποίας θα προωθηθεί η συνεργασία, η αμοιβαιότητα και η κοινή χρήση της ερευνητικής μεθοδολογίας. Εναρκτήρια Συνάντηση Εταίρων στη Θεσσαλονίκη. Σχεδιασμός των περιπτωσιολογικών μελετών (με αναφορά στο πώς εντοπίζουν οι εταίροι τις καλές πρακτικές), της εμπειρικής ποιοτικής έρευνας, των κατευθυντηρίων γραμμών για τις ομάδες συζήτησης.
Να εντοπίσει τις υφιστάμενες καλές πρακτικές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για την αντιμετώπιση της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας, των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων. Δευτερογενής έρευνα καλών πρακτικών. Εντοπισμός καλών πρακτικών στην κάθε χώρα και στην ΕΕ, οι οποίες σχετίζονται με την προώθηση του “Career Alias” (εναλλακτικού ονόματος για τρανς πρόσωπα συμβατού με την ταυτότητα φύλου τους), τη μείωση της ομοφοβίας και την προώθηση της συμπεριληπτικότητας.
Να αναλύσει την υπάρχουσα κουλτούρα σεβασμού της διαφορετικότητας, που χαρακτηρίζεται από μια συμπεριληπτική γλώσσα. Έρευνα λεξιλογίου και ανάπτυξη γλωσσαρίου. Ορισμός λέξεων-κλειδιών για ορθή χρήση στο διδακτικό υλικό και τα διοικητικά έγγραφα.
Να διερευνήσει τις υπάρχουσες προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και τις αόρατες δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ προσώπων. Εμπειρική ποιοτική έρευνα. Ομάδες συζήτησης με μέλη των πανεπιστημιακών κοινοτήτων, ημιδομημένα ερωτηματολόγια σε εκπροσώπους της πανεπιστημιακής κοινότητα, τριγωνισμός των δεδομένων και επεξεργασία συστάσεων.
Να ευαισθητοποιήσει  τις πανεπιστημιακές κοινότητες μέσω της διάδοσης των αποτελεσμάτων της έρευνας. Πρώτο Εθνικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Διάδοση των δραστηριοτήτων του Πακέτου Εργασίας, για την ευαισθητοποίηση της κοινότητας και την κοινοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων.

PrEcIOUS Promoting pluralistic education in European universities to combat invisible discrimination related to LGBTQ+

2022-1-IT02-KA220-HED-000088686

Scroll to Top