ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

Ημερομηνία Έναρξης: 01/08/2023 - Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 28/02/2024
Συντονιστής Πακέτου Εργασίας 03

Γιαγκιελόνιο Πανεπιστήμιο (Πανεπιστήμιο Jagiellonian)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Να προσδιορίσει τις εγκάρσιες δεξιότητες που χαρακτηρίζουν έναν πολίτη χωρίς προκαταλήψεις. Ταυτοποίηση των μαθησιακών στόχων, ανάπτυξη του μεθοδολογικού πλαισίου και πιστοποίησή του. Αποτελείται από 2 τμήματα (προσδιορισμός και επεξεργασία των μαθησιακών αποτελεσμάτων + εξωτερική αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων).
Να ενισχύσει την κοινότητα του έργου και τη λογοδοσία της. Δεύτερη Συνάντηση των Εταίρων στην Κρακοβία Επαλήθευση της τελικής έκδοσης του Πλαισίου και ανάπτυξη του ατομικού τεστ.
Να αναπτύξει ενα ατομικό τεστ για τη μέτρηση της αόρατης ομοφοβίας. Ανάπτυξη του τεστ για τη μέτρηση της αόρατης ομοφοβίας. Aτομικό τεστ που μετράει τις προκαταλήψεις, την προσωπική μεροληψία, καθώς και το επίπεδο της αόρατης ομοφοβίας (πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο επίπεδο).
Να προωθήσει το πλαίσιο των εγκάρσιων δεξιοτήτων και το ατομικό τεστ. Δεύτερο Εθνικό Συνέδριο στην Κρακοβία. Ομάδες συζήτησης με μέλη των πανεπιστημιακών κοινοτήτων
ημιδομημένα ερωτηματολόγια σε εκπροσώπους της πανεπιστημιακής κοινότητα,
τριγωνισμός των δεδομένων και επεξεργασία συστάσεων.

PrEcIOUS Promoting pluralistic education in European universities to combat invisible discrimination related to LGBTQ+

2022-1-IT02-KA220-HED-000088686

Scroll to Top