ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (VADEMECUM) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ AΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ "ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ"

Ημερομηνία Έναρξης: 01/01/2023 - Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 2025
Συντονιστής Πακέτου Εργασίας 05

Πανεπιστήμιο της Κλαϊπέντα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Να παρέχει στα πανεπιστημιακά ιδρύματα πρακτικές για να εξελιχθούν σε πλουραλιστικές κοινότητες χωρίς προκαταλήψεις.Ανάπτυξη του Vademecum (σύντομου εγχειριδίου).Κατευθυντήριες γραμμές που αρμόζουν στο κοινωνικό πλαίσιο κάθε εμπλεκόμενου πανεπιστημιακού ιδρύματος.
Να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και τον θετικό αντίκτυπο του έργου.Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για τη βιωσιμότητα των πανεπιστημιακών κοινοτήτων χωρίς προκαταλήψεις.Σχέδιο Δράσης για τη βιωσιμότητα των πανεπιστημιακών κοινοτήτων χωρίς προκαταλήψεις.
Να εγκαθιδρύσει μια ετήσια διαδικτυακή σύνοδο για την προώθηση του διαλόγου σε διεθνές επίπεδο.Διεθνές Συνέδριο στη Σιένα.Οι Κατευθυντήριες Γραμμές, το Σχέδιο Δράσης και η Ευρωπαϊκή πλουραλιστική κοινότητα μεταξύ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων θα αποτελέσουν θέματα προβληματισμού.
Να εγγυηθεί την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας από όλους τους ΠρυτάνειςΤελική Συνάντηση Εταίρων στη Σιένα.Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των πρυτανικών αρχών.

PrEcIOUS Promoting pluralistic education in European universities to combat invisible discrimination related to LGBTQ+

2022-1-IT02-KA220-HED-000088686

Scroll to Top