Ανθρώπινα δικαιώματα (ουσιαστικό):

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αναφαίρετα θεμελιώδη δικαιώματα, εγγενή σε όλους τους ανθρώπους, είναι, δηλαδή, συνυφασμένα με την ανθρώπινη ιδιότητα, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γλώσσας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητα ή χαρακτηριστικών φύλου ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού του ατόμου. Κατοχυρώνουν τα ελάχιστα αγαθά χωρίς τα οποία οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Είναι εγγενή και κοινά σε όλα τα ανθρώπινα όντα και προστατεύονται από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Scroll to Top