Ασέξουαλ / ασεξουαλικός (asexual) (επίθετο):

τα άτομα που βιώνουν ελάχιστη ή και καθόλου σεξουαλική έλξη για άλλα πρόσωπα ή/και έλλειψη ενδιαφέροντος για σεξουαλικές σχέσεις / συμπεριφορές. Η ασεξουαλικότητα εμφανίζεται ως ένα φάσμα που εκτείνεται σε άτομα που δεν βιώνουν καμία σεξουαλική έλξη ή δεν έχουν καμία επιθυμία για δραστηριότητες ερωτικού και/ή σεξουαλικού περιεχομένου, έως εκείνα που νιώθουν σεξουαλική έλξη σε χαμηλά επίπεδα ή / και μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Πολλές από αυτές τις διαφορετικές θέσεις στο φάσμα καταλαμβάνουν την δική τους θέση στην ορολογία (πχ ημισέξουαλ). Η ασεξουαλικότητα είναι διαφορετική από την αγαμία, υπό την έννοια της έλλειψης σεξουαλικής επαφής, παρότι το άτομο νιώθει την επιθυμία και ανάγκη.

Scroll to Top