Επιλεγμένη οικογένεια / Οικογένεια επιλογής:

η οικογένεια που επιλέγουν οι ΛΟΑΤΚΙΑ+ ή και άλλα άτομα, χωρίς να έχουν με τα μέλη της βιολογικούς ή νομικούς δεσμούς, όπως με την «οικογένεια καταγωγής». Αποτελεί περιβάλλον αμοιβαίας και συνεχούς κοινωνικής και συναισθηματικής / ψυχολογικής υποστήριξης. Οι οικογένειες επιλογής είναι σύνηθες φαινόμενο στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, σε ομάδες βετεράνων, σε κοινότητες απεξάρτησης, υποστήριξης θυμάτων παιδικής κακοποίησης και σε άτομα που έχουν ελάχιστη έως καθόλου επαφή με τους βιολογικούς τους γονείς.

Scroll to Top