Ζώντας ανοιχτά (living openly) (ρηματική μετοχή):

Ένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο που αισθάνεται άνετα να αποκαλύπτει τον σεξουαλικό του προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα φύλου του.

Scroll to Top