Πατριαρχικός (επίθετο):

Μια πατριαρχική κοινωνία, οικογένεια ή σύστημα χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οι άνδρες θεωρούνται το κυρίαρχο φύλο συγκεντρώνοντας τα περισσότερα ή όλα τα προνόμια και την εξουσία.

Scroll to Top