Συνήγορος / υποστηρικτής (advocate) (ουσιαστικό):

το άτομο που ασχολείται ενεργά με την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της συμπερίληψης, την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας, την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενίσχυση της ουσιαστικής ισότητας των υποεκπροσωπούμενων, καταπιεσμένων και περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων.

Scroll to Top