− έμμεση (δυσμενής) διάκριση

συντρέχει όταν μία εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική είναι πιθανό να προκαλέσει μειονεκτική μεταχείριση ενός ατόμου με ορισμένο φύλο, ή ταυτότητα ή χαρακτηριστικό φύλου σε σχέση με άλλα άτομα χωρίς αυτό το χαρακτηριστικό (π.χ. η θέσπιση ενιαίου κατώτατου ύψους 1,70 μ. και για τα δύο φύλα σε βάρος γυναικών υποψηφίων για την εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) και στο Πυροσβεστικό Σώμα).

Scroll to Top