Bigender

Asmuo, kuris svyruoja tarp tradicinės “moters” ir “vyro” lytimi paremto elgesio ir tapatumo, tapatindamas save su abiem lytimis (arba kartais tapatindamas save su vyru ar moterimi, taip pat su trečiąja, kita lytimi).

Scroll to Top