androseksualny_a

odczuwanie seksualnego, romantycznego i/lub emocjonalnego pociągu do mężczyzn i/lub męskości.

Scroll to Top