aseksualny_a

doświadczanie niewielkiego lub żadnego pociągu seksualnego do innych osób i/lub brak zainteresowania związkami/zachowaniami seksualnymi. Aseksualność istnieje na kontinuum od ludzi, którzy nie doświadczają żadnego pociągu seksualnego lub nie mają żadnego pragnienia seksu, do tych, którzy doświadczają niskiego poziomu lub pociągu seksualnego tylko w określonych warunkach. Jest to odrębne doświadczenie od celibatu. Wiele z tych różnych miejsc na kontinuum ma swoje własne etykiety tożsamości (np. demiseksualność). Czasami skracane do “as”.

Scroll to Top