coming out

1 proces, w którym osoba akceptuje i/lub identyfikuje swoją seksualność lub tożsamość płciową . 2 proces, w którym ktoś mówi otwarcie o swojej seksualności lub tożsamości płciowej innym osobom.

Scroll to Top