dyskryminacja bezpośrednia ze względu na płeć / dyskryminacja ze względu na orientację seksualną / dyskryminacja ze względu na tożsamość płciową

sytuacja, w której dana osoba traktowana jest mniej korzystnie niż inne osoby, ponieważ brana pod uwagę jest jej płeć/orientacja seksualna/ tożsamość płciowa.

Scroll to Top