feminizm

szereg ruchów i ideologii społeczno-politycznych, których celem jest określenie i ustanowienie politycznej, ekonomicznej, osobistej i społecznej równości kobiet i mężczyzn. Często wykraczający poza binarny porządek płci i domagający się równości dla wszystkich tożsamości płciowych. Istnieją różne fale feminizmu. Obecnie uważa się, że mamy do czynienia z trzecią lub czwartą falą w zależności od podejścia metodologicznego.

Scroll to Top