Femme; femka

ktoś, kto identyfikuje się jako kobiecy, czy to fizycznie, mentalnie czy emocjonalnie. Często używany w odniesieniu do queerowych kobiet lub osób reprezentujących kobiecość.

Scroll to Top