FtM / F2M; MtF / M2F

skrót z języka angielskiego od określenia female-to-male trans person; male-to-female trans person – skróty oznaczające odpowiednio transmężczyznę i transkobietę.

Scroll to Top