misgendering

przypisywanie komuś płci, która jest nieprawidłowa / nie pokrywa się z jego tożsamością płciową. Może wystąpić podczas używania zaimków, języka genderowego (np. „Dzień dobry Panu!” „Hej chłopaki”) lub przypisywania płci osobom bez wiedzy o ich identyfikacji (np. „Skoro wszyscy w tym pokoju jesteśmy kobietami, to rozumiemy…”).

Scroll to Top