niebinarny_a, niebinarność

tożsamość płciowa, która obejmuje pełne spektrum ekspresji i sposobów bycia, które rezonują z jednostką. Może to być aktywny opór wobec binarnych oczekiwań dotyczących płci i/lub celowe tworzenie nowych, nieograniczonych idei siebie w świecie.

Scroll to Top