opresja instytucjonalna

systematyczne i systemowe nierówne traktowanie osób przynależnych do grupy o odmiennej tożsamości społecznej, wspierane i narzucane przez społeczeństwo i jego instytucje, wyłącznie na podstawie przynależności danej osoby do danej grupy społecznej/do grupy o odmiennej tożsamości społecznej. Opresja instytucjonalna ma miejsce, gdy ustanowione prawa, zwyczaje i praktyki systemowo odzwierciedlają i wytwarzają nierówności oparte na przynależności danej osoby do zidentyfikowanej jako cel grupy o odmiennej tożsamości społecznej.

Scroll to Top