płeć

kategoryzacja oparta na narządach rozrodczych, wyglądzie zewnętrznych narządów płciowych w momencie urodzenia oraz elementach hormonalnych i chromosomalnych.

Scroll to Top