VADEMECUM WYTYCZNYCH DLA UCZELNI, JAK BUDOWAĆ SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIE, BAZUJĄC NA KONCEPCJI PLURALIZMU

Rozpoczęcie 01/01/2023 - Zakończenie 2025 rok
Koordynator Work Package 05

Uniwersytet w Kłajpedzie

KONKRETNY CEL
AKTYWNOŚCI
REZULTATY
Dostarczenie uczelniom praktycznych wskazówek, jak stać się bezstronnymi, pluralistycznymi społecznościami.Rozwój Vademecum.Wytyczne pasujące do kontekstów społecznych każdej zaangażowanej uczelni.
Zagwarantowanie rozwoju i wpłuwy projektu.Opracowanie planów działania na rzecz bezstronnych, tolerancyjnych społeczności akademickich.Plan Działania dla rozwoju tolerancyjnych społeczności akademickich.
Zorganizowanie corocznego wirtulnego podsumowania dla międzynarodowego dialogu.Międzynarodowa Konferencja w Sienie.Tematami refleksji będą Wytyczne, Plan Działania i europejska pluralistyczna społeczność akademicka.
To guarantee.Finalne spotkanie Konsorcjum w Sienie.Signing of the Memorandum of Understanding by rectors.

PrEcIOUS Promoting pluralistic education in European universities to combat invisible discrimination related to LGBTQ+

2022-1-IT02-KA220-HED-000088686

Scroll to Top