Άγχος μειονοτήτων (ουσιαστικό):

Το άγχος των μειονοτήτων περιγράφει τα υψηλά επίπεδα άγχους που αντιμετωπίζουν τα μέλη στιγματισμένων μειονοτικών ομάδων. Μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες, όπως οι διαπροσωπικές προκαταλήψεις, οι δυσμενείς διακρίσεις και η μειονεκτική κοινωνικοοικονομική κατάσταση που αυτές επιφέρουν, και η ανεπαρκής κοινωνική υποστήριξη.

Scroll to Top