PRECIOUS PROJECT

PROMOTING PLURALISTIC EDUCATION

IN EUROPEAN UNIVERSITIES TO COMBAT

INVISIBLE DISCRIMINATION RELATED TO LGBTQ+

O projekcie

 Projekt PrEcIOUS ma na celu promowanie tolerancyjnej i otwartej społeczności szkolnictwa wyższego, która charakteryzuje się zdolnością do przeciwdziałania homofobii i/lub transfobii oraz promuje różnorodność. Społeczność ta potrafi wytworzyć zmianę kulturową, pracując nie tylko z określonymi grupami, ale działając także strukturalnie, przezwyciężyć koncepcję “włączania mniejszości” na rzecz idei różnorodności. Projekt ma więc za zadanie wzmocnić osoby studenckie oraz całą społeczność uniwersytecką w kierunku otwartego obywatelstwa.

Niedawne badanie Komisji ds. Przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób LGBTQIA+ …

Ogólnym celem Projektu jest promowanie akceptującej społeczności akademickiej, która ma umiejętność ….

Wytworzenie świadomości wśród wspólnoty akademickiej na temat koncepcji niewidzialnej homofobii …

Produkty Projektu

Raport o niewidzialnej homofobii

Rama przekrojowych umiejętności dla tolerancyjnej społeczności

Pakiet szkoleniowy dotyczący nabywania umiejętności

Vademecum, jak budować społeczności akademickie, bazując na koncepcji pluralizmu (różnorodności)

Nasze media społecznościowe

Facebook Posts

2 days ago

🌈 Join us in the Krakow’s Conference organized in two days as part of the PrEcIOUS project! 🌈 🎬 ALL ABOUT MY COUNTRY – Film Screening with Discussion 🗓️ May 17th, 17:00 CET 📍 CWD UJ cinema hall, 6 Ingardena Street, room -1.36 🎥 Screening of "All About My Country" documentary followed by a discussion with Kai Cygiel from TęczUJ and the film's author, Piotr Jacoń. Moderated by Julia Michcik and Ewa Stoecker. ℹ️ Event in Polish 💬 QUEERYING ACADEMY – Policies, Practices, and Challenges 🗓️ May 20th, 14:00 CET 🖥️ Online Event 🌐 bit.ly/queerying_academy 🎙️ Discussion on LGBTQIA inclusion in Higher Education Institutions, featuring experts from various universities. ℹ️ Event in English Learn more about the project in preciousproject.eu FB Event: www.facebook.com/events/1632767234125637/ 🔗 You can find all links in our bio! 💬 Join us and be part of the conversation for a more inclusive future! 🌟 . #eramsus+ #highereducation #eramsushighereducation #PreciousProject #InvisibleHomophobiaReport #JagiellonianUniversity #KA2HigherEducation #EuropeanCollaboration #InclusivityInEducation #CompetencyFramework #SelfAssessmentTool #FightingInvisibleHomophobia #EducationalInnovation #UniversityStudents #UniversityStaff #EuropeUnitedInDiversity #ErasmusPlus #KnowledgeAlliance #SocialChangeEducators #unisi #auth #ju #ku #INDIRE #PrEcIOUSProject #LGBTQIA #InclusiveEducation #Equality #JagiellonianUniversity. . OpenCom ItalyΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςKlaipėdos universitetasUniwersytet JagiellońskiUniversità di Siena See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

🌟 Precious project is happy to announce 🎉🌈: Greece's parliament recently approved a new law allowing same-sex civil marriage and giving same-sex couples the right to adopt children. After decades of campaigning and advocating for marriage equality by the LGBT community, Greece becomes the first Orthodox Christian country to legalise such unions. Although further steps need to be taken, it is considered a historic milestone for Greece. Dr. Lina Papadopoulou, Professor of Constitutional Law at the Faculty of Law of the Aristotle University of Thessaloniki and member of the PrEcIOUS Project Team, was one of the three drafters of the new law. 175 (out of 300) members of the Greek Parliament voted in favor of the law. 🏳️‍🌈💕 .#eramsusam#highereducationa#eramsushighereducationa#preciousprojecto#invisiblehomophobiareporte#jagiellonianuniversityr#ka2highereducationa#europeancollaborationa#InclusivityInEducationa#competencyframeworke#SelfAssessmentToolt#fightinginvisiblehomophobiah#EducationalInnovationa#universitystudentsd#universitystaffS#europeunitedindiversityr#ErasmusPluss#knowledgealliancei#socialchangeeducatorsa#unisiu#auth##juh#KUu#IndireNDIRE OpenCom ItalyIΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςνKlaipėdos universitetastUniwersytet JagiellońskioUniversità di SienaSErasmus+ LietuvaeNarodowa Agencja Programu Erasmus+sIndirendire See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

🌟🎓 We're proud to highlight a recent solidarity event by the University of Siena at their Presidio Mattioli campus, responding to an act of homophobic verbal aggression within the University community. This gathering 🤝 stood firmly against discrimination and championed LGBTQIA+ rights, showcasing UniSi's commitment to fostering a diverse and supportive academic environment 🌈. Key figures like Rector Roberto Di Pietra, Prof. Alessandra Viviani, and General Director Emanuele Fidora highlighted the university's stand on equity for all members of the university community ⚖️💬. The event also featured Dr. Sonia Boldrini from the CUG (Joint Committee for Equal Opportunity) 🙌, and Dr. Katia Di Rienzo from the Gender Equality, Human Rights and Integrated Politics Office 👩‍🎓, as well as an info point held by Arcigay Siena, national LGBTQIA+ rights organization, represented by Matteo Bordi 🏳️‍🌈. With professors, students, and university staff participating, the event perfectly encapsulated the PrEcIOUS project's goals: promoting equality and fighting invisible discrimination against LGBTQIA+ ind#eramsus 🤝#highereducationu#eramsushighereducationa#preciousprojecti#invisiblehomophobiareporti#jagiellonianuniversityg#ka2highereducation #europeancollaborationu#InclusivityInEducationc#competencyframework##SelfAssessmentTool #fightinginvisiblehomophobiag#EducationalInnovationd#universitystudents #universitystaffn#europeunitedindiversityo#ErasmusPlusv#knowledgealliances#socialchangeeducatorso#unisia#authu#juo#KU##Indireauth #ju OpenCom Italy.Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςιKlaipėdos universitetasiUniwersytet JagiellońskieUniversità di SienadErasmus+ LatvijaeNarodowa Agencja Programu Erasmus+ja Programu Erasmus+Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/ State SchoIndireps FoundationIndire See MoreSee Less
View on Facebook

PrEcIOUS Promoting pluralistic education in European universities to combat invisible discrimination related to LGBTQ+

2022-1-IT02-KA220-HED-000088686

Scroll to Top