PAKIET SZKOLEŃ NABYWANIA UMIEJĘTNOŚCI PRZEKROJOWYCH

Rozpoczęcie 01/01/2023 - Zakończenie 2025 rok
Koordynator Work Package 04

Uniwersytet w Sienie

KONKRETNY CEL
AKTYWNOŚCI
REZULTATY
Stworzenie treści szkoleniowych, które będą dostępne za pomocą przyjaznych dla użytkowników narzędzi cyfrowych. Rozwijanie infrastruktury. Platforma cyfrowa, która stanie się wirtualną międzynarodową społecznością praktyków wśród uczelni.
Rozwijanie samoświadomości i zrozumienia.
Rozwijanie pakietu szkoleniowego.
National training (distant, COIL and in presence).
Zewnętrzna ewaluacja materiałów szkoleniowych.
A training package accessible through the platform, organized in online pills, COIL, in-presence training and active training (5 days mobility in Siena).
Identyfikacja uczestników szkoleń na odległość/stacjonarnie i COIL; przygotowanie i moderacja grup fokusowych.
Identyfikacja zewnętrznych ekspertów oceniających treść szkolenia. Przygotowanie raportu i korekta treści szkolenia.
Tworzenie okazji do burzy mózgów wśród partnerów na temat jakości, możliwości przenoszenia i wpływu treści szkoleniowych w różnych środowiskach.
Spotkanie Konsorcjum w Kłajpedzie.
Krótkoterminowe szkolenie osób studenckich w Sienie.
Burza mózgów wśród partnerów dla jakości, przekładalności i wpływu szkolenia.
Aktywne, 5-dniowe szkolenie w Sienie.
Uwrażliwienie społeczności akademickich poprzez międzynarodowe konferencje, które informują o rezultatach projektu oraz wzbudzają refleksję o stereotypach i uprzedzeniach i pobudzają do zmiany przekonań.
Krajowa Konferencja w Sienie.
Krajowa Konferencja w Kłajpedzie.
Upowszechnianie działań WP i promocja szkoleń.
Upowszechnianie działań WP i promocja szkoleń.
   

PrEcIOUS Promoting pluralistic education in European universities to combat invisible discrimination related to LGBTQ+

2022-1-IT02-KA220-HED-000088686

Scroll to Top