TRANSVERALINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGAVIMO MOKYMŲ PAKETAS

Pradžios data 2023/01/01 - Pabaigos data 2025
Darbo paketo 04 koordinatorius

Siena Universitetas

SPECIFINIAI TIKSLAI
VEIKLA
REZULTATAI
Padaryti mokymo turinį prieinamą ir matomą naudojant patogias skaitmenines priemones. Infrastruktūros plėtra. Skaitmeninė platforma, kuri tamps virtualia tarptautine praktikos bendruomene tarp aukštųjų mokyklų
Ugdyti savimonę ir supratimą.
Mokymų paketo kūrimas.
Nacionalinis mokymas (nuotolinis, COIL ir dalyvaujant).
Išorinis mokomosios medžiagos vertinimas.
Mokymų paketas, pasiekiamas per platformą, suskirstytas į internetines platformas, COIL, mokymus ir aktyvius mokymus (5 dienų mobilumas Sienoje)
Dalyvių identifikavimas nuotoliniu būdu / buvimo vietoje ir COIL; Fokus grupių rengimas ir moderavimas
Išorės ekspertų, vertinančių mokymo turinį, nustatymas. Ataskaitos rengimas ir mokymų turinio keitimas.
Sukurti fizines minčių šturmo galimybes tarp partnerių dėl mokymo turinio kokybės, perkeliamumo ir poveikio kiekvienoje teritorijoje.
Konsorciumo susirinkimas Klaipėdoje.
Trumpalaikis studentų mokymo mobilumas Sienoje.
Partnerių minčių šturmas dėl mokymo kokybės, perkeliamumo ir poveikio
Aktyvios treniruotės 5 dienų trukmės mobilumas Sienoje.
Padidinti aukštųjų mokyklų bendruomenių jautrumą per nacionalines konferencijas, kuriose informuojama apie projekto rezultatus ir skatinama apmąstyti stereotipus ir išankstines nuostatas bei naują mąstymą
Nacionalinė konferencija Sienoje.
Nacionalinė konferencija Klaipėdoje.
Darbo grupės veiklos sklaida ir mokymų skatinimas.
Darbo grupės veiklos sklaida ir mokymų skatinimas.

PrEcIOUS Promoting pluralistic education in European universities to combat invisible discrimination related to LGBTQ+

2022-1-IT02-KA220-HED-000088686

Scroll to Top