NEMATOMOS HOMOFOBIJOS ATASKAITA

Pradžios data 2022/12/01 - Pabaigos data 2023/09/30
Darbo paketo 02 koordinatorius

Aristotle Universitetas, Salonikai

SPECIFINIAI TIKSLAI
VEIKLA
REZULTATAI
Įkurti projekte dalyvaujančių aukštųjų mokyklų bendruomenę, siekiant skatinti bendradarbiavimą, abipusiškumą ir dalytis tyrimo metodika.Susitikimas Salonikuosei.Atvejo analizės planavimas (kaip partneriai nustato gerąją patirtį), empirinis kokybinis tyrimas, fokus grupių gairės.
Nustatyti esamą gerąją praktiką aukštosiose mokyklose, kovojančiose su homofobija ir transfobija, išankstiniais nusistatymais ir stereotipais.Gerųjų praktikų paieška.Nustatytos gerosios praktikos kiekvienoje šalyje ir ES lygmeniu, susijusios su homofobijos mažinimu ir įtraukties skatinimu.
Išanalizuoti esamą skirtumų kultūrą, kuriai būdinga įtraukioji kalba.Terminų žodynas.Raktažodžių apibrėžimas teisingam naudojimui mokymo medžiagoje ir administraciniuose dokumentuose.
Ištirti esamus išankstinius nusistatymus, stereotipus ir nematomą diskriminaciją seksualinės orientacijos atžvilgiu.Empirinis kokybinis tyrimas.Fokus grupės su aukštųjų mokyklų bendruomenėmis; Pusiau struktūrinės anketos aukštųjų mokyklų bendruomenės atstovams; Duomenų trianguliavimas ir rekomendacijų rengimas.
Didinti aukštųjų mokyklų bendruomenių jautrumą skleidžiant tyrimų rezultatus.Pirmoji tarptautinė konferencija Salonikuose.Darbo paketo veiklų sklaida, įjautrinti bendruomenę ir pasidalinti gautais rezultatais

PrEcIOUS Promoting pluralistic education in European universities to combat invisible discrimination related to LGBTQ+

2022-1-IT02-KA220-HED-000088686

Scroll to Top