Partneriai

AUTH yra didžiausias Graikijos universitetas pagal studentų skaičių ir apimamas sritis ir vykdo daug projektų lygybės, nediskriminavimo švietimas. Mokslinių tyrimų projektus vykdo Teisės fakultetas, Filosofijos fakultetas, Žurnalistikos ir masinės komunikacijos mokykla ir kt., visada orientuodamiesi į kokybę ir kompetenciją. Universitete įsteigtas Lyčių ir lygybės komitetas, kuris padeda integruoti lyčių lygybę, rengia veiksmų planus, skirtus esminei lygybei skatinti ir užtikrinti bei kovai su lyčių diskriminacija bei seksizmu.

XX amžiaus pradžioje Krokuvoje gimęs universitetas, turintis stiprias sociologijos ir etnografijos tradicijas. Projekto komanda turi didelę ir įvairiapusę patirtį vykdant tyrimus lyčių lygybės ir queer studijų srityje, taip pat įgyvendinant projektus, diegiančius lygybės politiką aukštosiose mokyklose. Komandos nariai bendradarbiavo su nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis žmogaus, LGBTQIA+, moterų ir migrantų teisių srityje. Turi patirties projektuojant ir atliekant kokybinius tyrimus bei atliekant analizę naudojant kokybinės duomenų analizės programinę įrangą.

1991 metais įkurtas Klaipėdos universitetas uostamiesčiui suteikė universitetinio miesto statusą, o Vakarų Lietuvos regionui ir jo žmonėms atvėrė daugiau galimybių siekti universitetinio išsilavinimo ir mokslo karjeros. Šiandien Klaipėdos universitetas yra dinamiškas, augantis daugiadisciplinis universitetas, susidedantis iš 2 mokslo institutų – Baltijos regiono istorijos ir archeologijos bei Jūreivystės tyrimų instituto, kurie sutelkia daug tyrėjų ir vienu metu vykdo studijas. Trys fakultetai – Jūrų technologijų ir gamtos mokslų, Socialinių ir humanitarinių mokslų bei Sveikatos mokslų – yra katedros, kuriose dominuoja akademinė dvasia ir kuriami moksliniai projektai. KU kelia sau ambicingą tikslą tapti universitetų lyderiu Baltijos regione. Čia dirbančių jūrų tyrinėtojų kvalifikacija ir reputacija mokslo pasaulyje atsispindi dalykiniame Šanchajaus reitingo rodiklyje – pagal jį KU yra tarp 150 pasaulio universitetų okeanografijos mokslų srityje. Kasmet KU studijuoja apie 3000 studentų – bakalaurų, magistrantų, doktorantų. Per tris dešimtmečius čia studijas baigė arti 40 000 absolventų – dėstytojų, verslo vadybininkų, politikų ir valstybės tarnautojų, mokslininkų, slaugytojų, radiologų, žurnalistų ir kt. 2019 metais Klaipėdos universitetas tapo Europos universitetų aljanso EU-CONEXUS nariu. Universitetas gimė siekiant decentralizuoti aukštąjį išsilavinimą ir atlikti kultūros bei istorijos tyrimus. Komanda turi patirties tyrimo metodologijoje (kokybinis tyrimo planavimas, metodai ir instrumentai, rezultatų analizė). KU mokslininkai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose bei regioninėse bendradarbiavimo programose ir yra dalyvavę programose „Horizontas 2020“ daugelyje sričių, pavyzdžiui, darnios plėtros, aplinkosaugos, informacinių ir ryšių technologijų bei energetikos.

Socialinė įmonė, turinti patirties neformaliojo mokymo, projektavimo ir IT priemonių kūrimo srityse, taikoma mokymams ir ugdymui, multimedijai, grafikai ir dizainui, projektų valdymui, rizikos valdymui, sklaidos ir komunikacijos valdymui, kokybės valdymui. Aukštojo mokslo naujokai, finansuojami pagal Erasmus+ programą. „OpenCom“ turi didelę patirtį kuriant novatoriškus mokymo kursus ir veiklas, naudojant aktyvaus mokymosi metodikas, siekiant sustiprinti savarankišką mokymąsi, mokymąsi visą gyvenimą ir tęstinį mokymąsi, kritinį ir sisteminį asmenų mąstymą, remti jų tvarų įsidarbinimą ir karjeros plėtrą. Mokymo paslaugų projektavimas ir teikimas. Tai akredituota projektų valdymo mokymo organizacija PRINCE2 metodu. Tai ASVIS asocijuotas partneris

THE PROJECT’S PROMOTER

Sienos universitetas datuojamas nuo 1240 m. ir yra viena iš seniausių aukštųjų mokyklų Europoje. Šiandien joje yra daugiau nei 16 000 studentų, įtrauktų į įvairius studijų kursus, įskaitant bakalauro, magistro, ilgo ciklo laipsnius ir daktaro laipsnius. 2022 m. Universitetas užėmė pirmąją vietą tarp vidutinio dydžio Italijos universitetų pagal studijų stipendijas ir paslaugas studentams pagal CENSIS tyrimų instituto klasifikaciją. Jis siekia būti pasauliniu universitetu, galinčiu priimti vis daugiau tarptautinių studentų, kurie sudaro beveik 10% visų įstojančių studentų

Pastaraisiais metais UniSi buvo ypač jautrus lyčių ir LGBTQIA+ problemoms, todėl buvo sukurti ir plėtoti keli projektai ir politikos kryptys: 2022 m. buvo įkurta LGBTQIA+ klausimų observatorija. 2016–2018 m. Turiu teises“ projektas, skatinantis naujoviškų požiūrių ir praktikos taikymą mokykliniame ugdyme, siekiant palengvinti mokymąsi daugiakultūriuose kontekstuose; šiuo metu ji yra projekto „SKILLED4Food“ – sprendžiančio maisto sistemų sudėtingumą ir jų iššūkius su mokytojais ir studentais – bei projekto „TOGETHER“ partneris, kurio tikslas – ugdyti Universiteto studentų socialinę atsakomybę, suteikiant jiems būtinų tarpkultūrinių ir transversinių įgūdžių, kad galėtų aktyviai dalyvauti socialiniame pabėgėlių ir imigrantų įtraukime

Asocijuoti Partneriai

sympraxis

SYMPRAXI PARTNERSHIP FOR GENDER ISSUES

FUNDACJA ROWNOSC.ORG

 

ORGANIZACJA STUDENTOW I SOJUSZNIKOW LGBTQ+ TEÇZUJ

 

KLAIPEDA SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT CENTRE

   

MOVIMENTO PANSESSUALE APS

THESSALONIKI YOUTH CLUB UNESCO

THESSALONIKI YOUTH CLUB FOR UNESCO

THEORETICAL SECTION OF THE SCIENTIFIC CLUB OF SOCIOLOGY

 

THE OLD GYMNASIUM OF PALANGA

 

CHIMERA ARCOBALENO ARCIGAY AREZZO

REDU – RETE EDUCARE AI DIRITTI UMANI

PrEcIOUS Promoting pluralistic education in European universities to combat invisible discrimination related to LGBTQ+

2022-1-IT02-KA220-HED-000088686

Scroll to Top