PRECIOUS PROJECT

PROMOTING PLURALISTIC EDUCATION

IN EUROPEAN UNIVERSITIES TO COMBAT

INVISIBLE DISCRIMINATION RELATED TO LGBTQ+

Projekto istorija

2020 m. ES Teisių agentūros tyrimo ataskaitoje nurodyta, kad daugiau nei 37 % LGBTQIA+ žmonių teigė per savo gyvenimą patyrę tokio pobūdžio diskriminaciją ieškodami būsto ir sveikatos ar kitų socialinių paslaugų, taip pat universitetuose arba parduotuvėse ar pramogų vietose – transseksualių (55 proc.) ir interseksualių (59 proc.) asmenų skaičiai yra didesni. Visų pirma, 10 % LGBTQAI+ asmenų patyrė nepalankų elgesį darbo paieškos metu (19 % Graikijoje, 12 % Italijoje ir Lietuvoje, 11 % Lenkijoje), 21 % darbe (31 % Graikijoje, 22 % Italijoje). , Lietuvoje – 32 proc., Lenkijoje – 24 proc.). Vėlgi, transseksualių (35 proc.) ir interseksualių (32 proc.) asmenų skaičiai yra didesni. Apskritai, visose projekte dalyvaujančiose šalyse (Graikijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje), kur LGBTQ+ asmenų diskriminacijos procentai taip pat yra aukšti, procentai buvo didesni, palyginti su Europos vidurkiu.

Taipogi ataskaita parodė nematomos homofobijos paplitimą: 80% paauglių nemano, kad įžeidinėti, tyčiotis ar skelbti agresyvias frazes socialiniuose tinkluose yra žeidžiantis reikškinys, o 82% mano, kad pasekmės aukai nėra rimtos ir kad žodiniai agresyvūs veiksmai neturi reikšmės.

Aukštojo mokslo institucijos (AMI) atlieka pagrindinį vaidmenį kuriant įtraukią akademinę bendruomenę, kurioje visi gali jausti priklausymą ir vertybes, kurios būdingos Europos demokratinėms visuomenėms. Daugialypės įvairovės pritaikymas ir įtraukimas yra neatsiejama aukštųjų mokyklų švietimo misijos dalis, siekiant atpažinti, įtraukti ir vertinti kiekvieno žmogaus orumą, ugdyti supratimą ir abipusę pagarbą bei skatinti kiekvieną asmenį siekti ir išnaudoti savo potencialą.

Dėl šios priežasties nebepakanka vien puoselėti studentų bendruomenės įvairovę. Reikia skatinti įtraukią kultūrą, ne tik siūlančią sprendimus kitokių nei tradicinių poreikių turintiems studentams, bet ir kuriant politiką ir praktiką, galinčią sustiprinti visų studentų įgalinimą ir dalyvavimą. Šis požiūris reiškia, kad reikia sukurti įtraukią aukštojo mokslo aplinką ir nukreipti studentus tapti aktyviais piliečiais ir dalytis pagrindinėmis ES vertybėmis; tam reikia sukurti mokymosi kelius, galinčius sustiprinti specifines kompetencijas.

Bendri tikslai

Bendras projekto tikslas – skatinti nešališką aukštojo mokslo bendruomenę, kuriai būdinga kultūra, galinti atremti išankstinius nusistatymus ir reiškinius, tokius kaip homofobija ar transfobija, ir skatinti skirtumų kultūrą.

Projektas skirtas aukštojo mokslo institucijoms kaip sistemai, kuri nėra ypač gerai aprūpinta studentams tvirtomis atsakingo ir aktyvaus pilietiškumo kompetencijomis ir įrankiais, padedančiais jiems tapti nešališkais piliečiais.

Projekto tikslas – sukurti stiprų kultūrinį pokytį, dirbant ne tik su konkrečia grupe, bet veikiant struktūrine priežastimi ir prasmės perspektyvomis, įgalinant mokinius nebūti paveiktiems lyčių ir seksualinių stereotipų bei išankstinių nusistatymų.

Specifiniai tikslai

 • Sukurti AMI bendruomenės lygmeniu supratimą apie internacionalizuotos nematomos homofobijos sampratą.
 • Sukurti nešališką piliečių bendruomenę tvarioms visuomenėms, kurios suvokia stereotipus ir išankstinius nusistatymus, susijusius su LGBTQIA+ žmonėmis.
 • Spręsti aukštųjų mokyklų studentų kompetencijų stiprinimą kaip būtiną transformuojančią priemonę kuriant įtraukesnę AM aplinką.
 • Suteikti aukštųjų mokyklų personalui, įskaitant akademinius vadovus ir administraciją, praktines gaires, orientuotas į intervencijos pasiūlymus, kaip padaryti aukštąsias mokyklas prieinamesnes ir įtraukesnes, atsižvelgiant į klausimus, susijusius su seksualine orientacija, lytine tapatybe ir lyčių raiška bei skatinant skirtumų kultūrą.

Projekto rezultatai

 • Ataskaita apie nematomą homofobiją ir jos poveikį aukštųjų mokyklų bendruomenių gyvenimui. Joje yra aprašomieji tyrimai, leksikos žodynas, empirinis kokybinis tyrimas.
 • Nešališkos tvarios piliečių bendruomenės skersinių įgūdžių sistema, suskirstyta į 5 kompetencijų sritis (raštingumas, stereotipai ir išankstiniai nusistatymai, intersekcionalumas, visuomenės ir bendravimas).
 • Bias testas, matuojantis išankstinius nusistatymus ir asmeninį šališkumą pagal tris skirtingus lygius (žalia / be homofobijos, oranžinė / žema homofobija, raudona / didelė homofobija.
 • Skaitmeninė platforma, kaip tarptautinė ir virtuali aukštųjų mokyklų praktikos bendruomenė, skirta aukštųjų mokyklų studentų kompetencijoms stiprinti, nes tai būtina transformacinė priemonė kuriant labiau įtraukią AM aplinką.
 • Mokymo paketas, skirtas nešališkai aukštojo mokslo bendruomenei, kurį sudaro internetinės tabletės, COIL, nuolatiniai mokymai ir trumpalaikis (5 dienų) mobilumas aktyviems mokymams.
 • Aukštųjų mokyklų gairės – Vadovėlis apie tai, kaip kurti aukštųjų mokyklų bendruomenes remiantis „daugybės koncepcija“.
 • Aukštųjų mokyklų veiksmų planai, skirti projekto tvarumui užtikrinti.
 • Rektorių pasirašytas supratimo memorandumas: už projekto tvarumą: nešališkos Europos aukštųjų mokyklų bendruomenės.

PrEcIOUS Promoting pluralistic education in European universities to combat invisible discrimination related to LGBTQ+

2022-1-IT02-KA220-HED-000088686

Scroll to Top