Άνω χειρουργική επέμβαση (ουσιαστικό):

χειρουργική επέμβαση στο άνω μέρος του σώματος, προκειμένου να προστεθεί γυναικείο στήθος ή να δημιουργηθεί ανδρικό στήθος.

Scroll to Top