Άφυλο (agender) (επίθετο):

το άτομο το οποίο δεν ταυτίζεται καθόλου (ή ελάχιστα) με την παραδοσιακή θεώρηση για το φύλο (δηλ. το δίπολο) και / ή το άτομο που προσδιορίζεται χωρίς φύλο. Τα άτομα αυτά χαρακτηρίζονται επίσης ως ουδέτερα ως προς το φύλο.

Scroll to Top