Έγκλημα μίσους (ουσιαστικό):

κάθε έγκλημα που από τις περιστάσεις αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί κατά προσώπου, η επιλογή θυματοποίησης του οποίου έγινε εξαιτίας κάποιου χαρακτηριστικού του (π.χ. φύλο, φυλή, θρησκεία, εθνικότητα, σεξουαλικός προσανατολισμός) και έτσι βασικό χαρακτηριστικό των εγκλημάτων αυτών είναι η προσβολή της ταυτότητας του ατόμου.

Scroll to Top