Αμφίφυλος (bigender) (επίθετο):

το άτομο που κινείται μεταξύ της παραδοσιακά «γυναικείας» και «ανδρικής» συμπεριφοράς βάσει φύλου και ταυτότητας φύλου, ταυτιζόμενο και με τα δύο φύλα (ή μερικές φορές ταυτιζόμενο είτε με άνδρα είτε με γυναίκα, είτε και με ένα, ας πούμε, τρίτο ή άλλο, φύλο).

Scroll to Top