Αμφισβήτηση – Διερεύνηση της έμφυλης και σεξουαλικής ταυτότητας (questioning) (ουσιαστικό):

η διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο που δεν είναι σίγουρο για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου του αποπειράται να διερευνήσει περισσότερο αυτά τα χαρακτηριστικά του.

Scroll to Top