Αμφιφοβικός / Αμφιφοβική / Αμφιφοβικό (επίθετο):

λέξη που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ενέργειες, συμπεριφορές ή άτομα που επιδεικνύουν στοιχεία του φάσματος αρνητικών στάσεων της αμφιφοβίας απέναντι στα αμφιφυλόφιλα άτομα.

Scroll to Top