Αρομαντικός (aromantic) (επίθετο):

η βίωση ελάχιστης ή και καθόλου ρομαντικής έλξης για άλλα άτομα ή/και η έλλειψη ενδιαφέροντος για ρομαντικές σχέσεις ή/και ρομαντική συμπεριφορά. Ο ‘αρομαντισμός’ χαρακτηρίζεται ως φάσμα, το οποίο εκτείνεται σε άτομα που δεν βιώνουν καμία ρομαντική έλξη ή δεν έχουν καμία επιθυμία για ρομαντικές δραστηριότητες μέχρι και εκείνους που τις βιώνουν σε χαμηλά επίπεδα ή βιώνουν έλξη μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Κάποιες από αυτές τις διαφορετικές θέσεις στο φάσμα έχουν τη δική τους ξεχωριστή λέξη (π.χ. ημιρομαντικός).

Scroll to Top