Αυτοαποκάλυψη (ουσιαστικό):

η διαδικασία με την οποία κάποιο άτομο αποδέχεται, αναγνωρίζει ή / και κοινοποιεί σε άλλα άτομα τη σεξουαλικότητά του ή την ταυτότητα φύλου του

Scroll to Top