Γυάλινη οροφή (glass-ceiling) (ουσιαστικό):

η υποεκπροσώπηση των γυναικών στα ανώτατα κλιμάκια του επαγγελματικού ή δημόσιου βίου και της πολιτικής ζωής

Scroll to Top