Διάκριση, δυσμενής (λόγω βιολογικού φύλου / φύλου / λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού / ταυτότητας φύλου) (ουσιαστικό):

 άμεση δυσμενής διάκριση υπάρχει, όταν ένα άτομο υφίσταται λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που υφίσταται, υφίστατο ή θα είχε υποστεί ένα άτομο σε ανάλογη κατάσταση αλλά με διαφορετικό φύλο (άνδρας και όχι γυναίκα) ή σεξουαλικό προσανατολισμό (ετεροφυλόφιλο και όχι ομοφυλόφιλο) ή ταυτότητα φύλου (cis και όχι trans). Παράδειγμα:. η άρνηση ενός εργοδότη να προσλάβει μία γυναίκα, επειδή αυτή είναι έγκυος, συνιστά άμεση διάκριση με βάση το φύλο.

Scroll to Top