Δυαδικότητα φύλου (ουσιαστικό):

η αντίληψη ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα και ότι κάθε άτομο ταυτίζεται με ένα από αυτά τα δύο.

Scroll to Top