Ετεροκανονικότητα (ουσιαστικό):

η παραδοχή, εκ μέρους ατόμων ή/και θεσμών ότι όλα τα άτομα είναι ετεροφυλόφιλα και ότι η ετεροφυλοφιλία είναι η μόνη σωστή σεξουαλικότητα. Οδηγεί στην αορατότητα ή / και τον στιγματισμό άλλων σεξουαλικοτήτων. Π.χ., θεωρείται δεδομένο κοινωνικά ότι μία γυναικά που αναφέρεται σε «σύζυγο» αυτός θα πρέπει να είναι άνδρας και όχι γυναίκα. Η ετεροκανονικότητα επίσης, έχει ως αποτέλεσμα ότι οι άνδρες με αρρενωπή έκφραση φύλου και οι γυναίκες με θηλυκή έκφραση είναι οπωσδήποτε ετεροφυλόφιλοι, με συνέπεια την αορατότητα ατόμων με τα παραπάνω χαρακτηριστικά που έχουν άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό.

Scroll to Top