Ετεροσεξισμός (ουσιαστικό):

συμπεριφορά που παρέχει προνομιακή μεταχείριση στα ετεροφυλόφιλα άτομα, ενισχύει την ιδέα ότι η ετεροφυλοφιλία είναι κατά κάποιο τρόπο καλύτερη ή πιο «σωστή» από την ομοφυλοφιλία ή/και καθιστά τις άλλες σεξουαλικότητες αόρατες.

Scroll to Top