Ημιρομαντικός – η – ο – επίθετο:

ένα άτομο που νιώθει μικρή μόνο μόνο ρομαντική έλξη μέχρι να δημιουργηθεί μια ισχυρή σεξουαλική σύνδεση με κάποιο άτομο, συχνά στο πλαίσιο μιας σεξουαλικής σχέσης.

Scroll to Top