Θεσμική καταπίεση (επίθετο & ουσιαστικό):

συστηματική και συστημική αρνητική συμπεριφορά που υποσκάπτει τα δικαιώματα και δεν επιτρέπει την άσκησή τους, η οποία, ακόμη και αν ενυπάρχει στην κοινωνία, υποστηρίζεται και ενισχύεται από τους κρατικούς θεσμούς ασκούμενη σε βάρος μία κοινωνικής ομάδας με ένα συγκεκριμένο ταυτοτικό χαρακτηριστικό (π.χ. Ρομά – ταυτοτικό χαρακτηριστικό: φυλή, λεσβίες – ταυτοτικό χαρακτηριστικό: σεξουαλικός προσανατολισμός). Η θεσμική καταπίεση λαμβάνει χώρα, όταν οι νόμοι, τα έθιμα και οι πρακτικές αντικατοπτρίζουν και (ανα)παράγουν συστηματικά τις ανισότητες σε βάρος της ομάδας με τα συγκεκριμένα ταυτοτικά χαρακτηριστικά (π.χ. όταν τα ΛΟΑΤΚΙΑ + άτομα υφίστανται παραδοσιακά διακρίσεις στον κοινωνικό τους βίο και το κράτος δεν θεσμοθετεί επαρκώς, ώστε να εξαλειφθούν οι διακρίσεις σε βάρος τους ενισχύοντας την κοινωνική καταπίεση και γνώμη).

Scroll to Top