Κανονιστικό/ ευθυγραμμισμένο φύλο (επίθετο – ουσιαστικό):

κάποιο άτομο του οποίου η έκφραση φύλου ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες της κοινωνίας που βασίζονται στο φύλο.

Scroll to Top