Μη συμμορφούμενο άτομο με τα φύλα (gender non-conforming – GNC) (επίθετο):

1 χαρακτηρισμός ταυτότητας φύλου που υποδηλώνει άτομο που ταυτοποιείται εκτός του δίπολου για το φύλο.

Scroll to Top