Μικροεπιθέσεις (ουσιαστικό):

μια έμμεση ή διακριτική ενέργεια ή δήλωση που θεωρείται ότι υποτιμά μια μειονοτική ομάδα, όπως στην περίπτωση της αόρατης ομοφοβίας. Ενδεικτικό παράδειγμα: λεκτικές εκφράσεις που προδίδουν αγένεια και έλλειψη ενσυναίσθησης, συχνά βασισμένες σε στερεότυπα, ίσως και ασυνείδητες. Πολύ συχνά τα μηνύματα είναι τόσο κρυμμένα που ούτε οι παραλήπτες δεν τα αντιλαμβάνονται, όπως π.χ: «Ω, είσαι λεσβία, αλλά είσαι τόσο θηλυκή!» ή/και υποτίμηση (π.χ. εκφράσεις που αποκλείουν, αρνούνται ή εκμηδενίζουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα ή τη βιωμένη πραγματικότητα ορισμένων ομάδων).

Scroll to Top