Νεολογισμοί αντωνυμιών (neopronouns):

ουδέτερες ως προς το φύλο αντωνυμίες, που δημιουργήθηκαν και εισήχθησαν στη γλώσσα για να αντικαταστήσουν τις αντωνυμίες που αποκαλύπτουν ή αποδίδουν μια έμφυλη ταυτότητα σε κάθε άτομο (αυτός, αυτή, αυτό / he, she). Παραδείγματα στα αγγλικά: xe/xem/xyr, ze/hir/hirs, and ey/em/eir (στα ελληνικά δεν έχουν εμφανιστεί αντίστοιχες λέξεις, μερικές φορές χρησιμοποιείται, όμως ως κατάληξη το @ για να δηλώσει συμπερίληψη, π.χ. «Καλημέρα σε όλ@», «Αυτ@ που επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να το δηλώσουν», «Όποι@ θέλει να μιλήσει…» κλπ).

Scroll to Top