Παρενόχληση (ουσιαστικό):

ανεπιθύμητη συμπεριφορά, η οποία συνδέεται με κάποιο έμφυλο χαρακτηριστικό του ατόμου και έχει σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειάς του και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.

Scroll to Top